Proclaimer GIBIT overeenkomsten generator

De generator is om niet te gebruiken door gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Met de generator worden op basis van keuzes overeenkomsten gegenereerd. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de instellingen en voor gebruik van het resultaat van de generator. Gebruikers hebben het recht gebruik te maken van de uitkomsten van de generator.

Alle informatie die gebruikers verstrekken in het kader van de generator, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en voor statistische doeleinden. De gegevens die u achterlaat op deze site worden niet voor commerciƫle doeleinden gebruikt. Ook de gebruiker mag de generator en de uitkomsten daarvan niet voor commerciƫle doeleinden gebruiken.

Deze site is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van VNG Realisatie. Organisatie en medewerkers van VNG Realisatie verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en de gegeneerde documenten. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via gibit@vng.nl.